Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimten

Projectmanagement

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Over Wesselektro advies

 

Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of een Functioneel Bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoudscontract.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Bijgewerkt op 23-05-2019
Ontwerp, advies en beheer is vakwerk.
Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient.
Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling
Advies technisch gebouwbeheer
Wesselektro advies
Welkom
Contact
030-6377154
E-mail
Stuwmeer 84
3994 HK  Houten
030-6377154
E-mail
Oplossingen
Voor een goed advies is een wederzijds vertrouwen noodzakelijk en een gedegen vakkennis over techniek en mogelijkheden.

Slimme oplossingen komen alleen tot stand als opdrachtgever en adviseur effectief samenwerken.

Een goede oplossing hoeft niet alleen uit techniek te bestaan. Een combinatie van techniek en organisatie levert vaak de meest praktische oplossingen.
Uw adviseur >

Uw adviseur

Ervaring

Kennismaken

Visie en Missie

Voorwaarden

Privacyen disclaimer

Vakkennis en betrokkenheid zijn de toegevoegde waarden van een kleinere adviseur. Het ontwerp van uw elektrische installatie moet immers veilig zijn en aansluiten bij uw specifieke wensen. Meestal heeft u zelf al een idee hoe uw installatie er uit zou moeten zien. Maar, bent u bekend met alternatieven? Kunt u met een andere oplossing een gelijkwaardig of minder complex resultaat bereiken? Biedt integratie van verschillende technische onderdelen wel of geen voordelen? Is al het door uw installateur voorgestelde onderhoud wel nodig? Contact opnemen.

Praktijkvoorbeeld noodstroomvoorziening
De opdrachtgever heeft een elektrisch aangedreven sprinklerpomp en een noodstroomaggregaat (NSA) opgesteld in zijn gebouw. Maar bij uitval van de netspanning is er geen sprinkler beveiliging. Immers de sprinklerpomp is volgens voorschrift aangesloten voor de hoofdschakelaar.

Omdat het NSA bijna nominaal belast wordt en niet voldoet aan de sprinklereisen overweegt hij als back-up een tweede, diesel aangedreven, sprinklerpomp bij te plaatsen. Navraag naar de beweegredenen van de opdrachtgever en onderling overleg over “voors en tegens” leidt uiteindelijk tot het opstellen van een tweede NSA, specifiek voor de bestaande sprinklerpomp. De verzekering en de certificerende instantie bevestigen dat deze back-up voeding geen invloed heeft op de certificering van de sprinklerinstallatie als geheel.

De oplossing vergroot de veiligheid in het gebouw en kan worden gerealiseerd tegen lagere kosten dan de oorspronkelijke plannen van de opdrachtgever. “Het adviestraject is op deze manier snel terugverdiend!” was de enthousiaste reactie van de opdrachtgever.

Praktijkvoorbeeld computerruimte
Het energie verbruik van de koelinstallatie in de computerruimte is veel te hoog volgens de opdrachtgever. Hij verwacht met een energie management systeem (EMS) meer grip op het energie verbruik te krijgen. Een kort bezoek aan de serverruimte leert dat voldoende aandacht is besteed aan de opstelling in koude en warme gangen en ook de koeling goed is opgesteld. De apparatuur is overzichtelijk verdeeld over de racks, maar de vele lege ruimte in de racks is overwegend open. Makkelijk scoren denkt u. Maar, hoe is de situatie in uw racks?

Alle lege HE’s werden voorzien van blindplaten. Die kunnen tegenwoordig eenvoudig worden ingeklikt. Ook zijn de verticale ruimten tussen zijpaneel en rackstijlen afgedicht. Een aanzienlijk lagere investering dan een EMS en bovendien meteen effectief. Het resultaat was niet alleen een lager energieverbruik van de koelinstallatie, maar bovendien een toegenomen gebruik van de beschikbare vrije koeling. “En daarmee kan ik mijn groen-doelstelling van onze organisatie weer extra onderstrepen!” zo luidde de positieve reactie van deze opdrachtgever. En het EMS komt alsnog, maar nu voor de echte doelstelling.

Praktijkvoorbeeld onderhoud
Het aantal onderhoudscontracten voor delen van de technische installaties groeit in de loop der jaren fors. Verschillende voorwaarden, met en zonder service tarieven of contracten voor al lang vervallen installaties. Verschillende looptijden en opzegtermijnen maken de wirwar compleet. Herkenbaar? Het opzetten van een eenduidig onderhoudsbestek waarbij voor alle installatie onderdelen dezelfde administratieve voorwaarden gelden en waarin een reële onderhoudsbeschrijving is opgenomen verschaft weer helderheid. Doelgericht onderhoud uitgevoerd alleen aan de aanwezige installatie onderdelen.

Neem contact op voor een onafhankelijk advies, een gedegen ontwerp of een helder onderhoudsbestek.