Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeld installatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroom installatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Ontwerp, advies en beheer is vakwerk. Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient. Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling Advies technisch gebouwbeheer Wesselektro advies Welkom

Over Wesselektro advies


Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of functioneel opgesteld bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoud.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Contact


E-mail

030-6377154

Stuwmeer 84

3994 HK  Houten


Voorwaarden

DNR-2011

© Wesselektro advies

KvK 30191317

Privacy en disclaimer

Bijgewerkt op 17-06-2024

Bel  030-6377154

Stuur een e-mail

Share on LinkedIn Share on Facebook

Delen op

Overige vakgebieden

Bliksembeveiliging

Datanet

Elektrische installatie

Energie en besparing

Kabelberekening

Noodstroom installatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Vakgebieden >

BRANDMELD INSTALLATIE

Handige links


Regelgeving

Bouwbesluit (<2024)

Bbl (>2024)

NEN 2535

NEN 2575

NEN 2654

NPR 2576

NEN 2555


Infobladen

ISSO


Veiligheid

Brandweer

CCV

CIBV


Erkende of gecertificeerde installateurs vinden

CCV-BMI

CCV-OAI

CIBV


Inspectie bedrijven vinden

CCV-inspectie


De brandmeld installatie behoort tot de essentiële en vaak verplichte veiligheidsvoorzieningen in uw gebouw. De installatie dient daarom goed te worden geprojecteerd en onderhouden.Wettelijke basis

Het Bbl geeft aan onder welke omstandigheden en in welke ruimten binnen gebouwen een brandmeld installatie (art. 3.115 en 4.208) en ontruimingsinstallatie (art. 3.119 en 4.213) verplicht is.


PvE en omschrijving brandmeldinstallatie

Een goed ontwerp van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie kan alleen tot stand komen door een juiste inschatting van de risico’s in een gebouw. Aan de hand van die risico’s wordt het voor het ontwerp van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie verplichte normtechnisch Programma van Eisen (PvE) opgesteld. In dat PvE, dat moet voldoen aan de normen NEN 2535 en NEN 2575, zijn alle uitgangspunten vastgelegd. Maar, alleen een PvE is niet voldoende voor de aanleg. Ook een installatie technische beschrijving, ofwel werkomschrijving of bestek is noodzakelijk.

Het projecteren van de brandmeldinstallatie, volgens het opgestelde PvE, dient door een erkende projecteringsdeskundige te worden verzorgd. Een brandmeldinstallatie kan tevens worden gebruikt voor de aansturing van installaties voor brandbestrijding zoals een blusgasinstallatie.


Voor woningen geeft het Bbl (art. 3.117 en 4.211) aan dat 230V-rookmelders tot de verplichte installatie behoren. In bestaande woningen is vanaf 1 juli 2022 per bouwlaag een (ten minste) batterij gevoede rookmelder verplicht. De installatie voorschriften voor deze rookmelders zijn beschreven in de norm NEN 2555.


Onderhoud en inspectie brandmeldinstallatie

Certificatieschema’s, beheerd door het CCV, geven de eisen weer waaraan een branddetectiebedrijf, de aanleg, het onderhoud en de inspectie moeten voldoen. De normreeks NEN 2654 beschrijft het verplicht uit te voeren jaarlijks onderhoud.


Doormelden brandalarm

Het doormelden van een brandalarm naar een regionale alarmcentrale (RAC) is nog maar beperkt vereist. Voor een doormelding naar een RAC is een jaarlijkse inspectie verplicht. Het PvE is in dat geval onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente.

Een niet verplichte doormelding kan worden aangesloten op een particuliere alarmcentrale (PAC). Voor het doormelden naar een PAC is in de meeste situaties een driejaarlijkse inspectie voldoende.

In het Bbl bijlage II zijn de ten minste geldende verplichtingen aangegeven.


Neem contact op voor een ontwerp, advies of meer informatie over een brandmeldinstallatie.