Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimten

Projectmanagement

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Over Wesselektro advies

 

Uw adviesbureau elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van alle elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of een Functioneel Bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoudscontract.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviseur elektrotechniek. Lees meer >

© Wesselektro advies
Bijgewerkt op 13-11-2018
Ontwerp, advies en beheer is vakwerk.
Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient en bel 030-6377154 of stuur een e-mail.
Elektrotechnisch ontwerp en advies
Technisch gebouwbeheer
Wesselektro advies
Welkom
Contact
030-6377154
E-mail
Stuwmeer 84
3994 HK  Houten
Noodverlichting
Handige links

Regelgeving
Bouwbesluit
ARBO-besluit
NEN

Infobladen
ISSO
NVFN

Subsidies
RvO
Vakgebieden >
Noodverlichting behoort tot de essentiële en vaak verplichte veiligheidsinstallaties in uw gebouw en dient daarom jaarlijks te worden gecontroleerd en onderhouden. Ontwerp en projectie van de noodverlichting in uw gebouw op basis van de meest recente regelgeving is dan ook van groot belang voor de veiligheid van gebruikers en bezoekers. Juist uw bestaande noodverlichting vereist controle, onderhoud en beheer. Laat daarom ten minste jaarlijks een controle van uw bestaande noodverlichting uitvoeren. Neem voor advies of meer informatie contact op.

Systeemkeuze noodverlichting
Noodverlichting is in vele varianten beschikbaar. Behalve voor oriëntatie en veiligheid in uw gebouw is noodverlichting ook mede bepalend voor het veilig en efficiënt kunnen verlaten van uw gebouw. De belangrijkste onderdelen van noodverlichting zijn de vluchtweg verlichting en de vluchtweg aanduiding.

Afhankelijk van uw voorkeur en de lokale omstandigheden kan een keuze worden gemaakt uit een centraal systeem of decentrale armaturen. Bovendien kan het type armatuur worden afgestemd op de locatie en de overige in de lichtinstallatie toegepaste armaturen. Noodverlichting moet immers alleen zichtbaar zijn als de noodzaak zich voordoet. Noodverlichting met een led-lichtbron komt bij vervanging in uw bestaande installatie in aanmerking voor fiscaal voordeel (EIA).

Controle noodverlichting
Noodverlichting dient u ten minste jaarlijks te controleren op beschikbaarheid en kwaliteit. Uw gebouw “leeft”, wordt verbouwd en aangepast aan de veranderde behoeften. Kloppen na enkele jaren de vluchtwegen nog, brandt de noodverlichting op het moment waarop dat nodig is? Zijn armaturen nog aangebracht op de plaats waar dat nodig is en is de zichtafstand en/of lichtsterkte nog voldoende voor een veilige ontruiming? Controle op functioneren van uw noodverlichting kan in combinatie met een (web-georiënteerd) controle systeem en ook op afstand. Controle op de juiste pictogrammen kan alleen ter plaatse.

Beheer en onderhoud noodverlichting
Alleen ad hoc technisch onderhoud aan uw noodverlichting is niet voldoende. Voor een noodverlichtingsinstallatie is gedegen onderhoud en beheer vanaf het moment van oplevering van groot belang. Hoewel led-armaturen minder onderhoud nodig hebben, blijft een controle op de juiste pictogrammen en positie een jaarlijkse verplichting. Sinds begin 2016 zijn de pictogrammen, gebaseerd op de vervallen NEN 6088, niet meer leverbaar. Bij vervanging of uitbreiding moet u gebruik maken van de pictogrammen uit de norm NEN-EN-ISO 7010.

Voorschriften noodverlichting
Regelgeving op het gebied van noodverlichting is redelijk complex. Zo wordt in het Bouwbesluit (art. 6.3 en 6.24) aangegeven in welke ruimten noodverlichting verplicht is, terwijl in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 3.7 en 3.9) wordt aangegeven onder welke omstandigheden noodverlichting verplicht is.
Installatie technische voorschriften staan in de norm NEN 1010 en NEN-EN 1838. In de norm NEN 3011 en NEN-EN-ISO 7010 worden de pictogrammen weergegeven. In ISSO-publicatie 79.1 en de normen NEN-EN 50171 en 50172  worden ontwerp- en installatie richtlijnen gegeven, terwijl in ISSO-publicatie 79 omtrent onderhoud en inspectie het nodige is omschreven afgeleid uit het Bouwbesluit, artikel 1.16 (zorgplicht technische installaties). Functiebehoud van de installatie wordt een steeds belangrijker item en tot slot geeft het Bouwbesluit nog aan dat vluchtwegen moeten leiden naar een veilig te betreden aansluitend terrein of de openbare weg. Mede daarom moet een nooduitgang aan de buitenzijde zijn voorzien van noodverlichting en de tekst “Nooduitgang vrijhouden”.

Overige vakkennis

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanet

Elektrische installatie

Energie en besparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

PV-installatie

Verlichting