Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Over Wesselektro advies

 

Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of functioneel opgesteld bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoud.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Bijgewerkt op 12-10-2021
Ontwerp, advies en beheer is vakwerk.
Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient.
Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling
Advies technisch gebouwbeheer
Wesselektro advies
Welkom
Contact
030-6377154
E-mail
Stuwmeer 84
3994 HK  Houten
Bel 030-6377154
Stuur een e-mail
Energie en besparing
Handige links

Energie lijst
EML-lijst

Fiscaal voordeel
RvO (EIA)

Milieu Centraal
Subsidiewijzer
Vakgebieden >

Overige vakgebieden

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanet

Elektrische installatie

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Het Energie Akkoord verplicht bedrijven, instellingen en organisaties om energie te besparen.
Ook in uw bestaande elektrische installatie is energiebesparing al snel goed mogelijk.


Energie besparen in een nieuwe elektrische installatie
Het milieu is een belangrijk item, maar ook het terugdringen van uw exploitatiekosten, het beperken van de installatie omvang en het verbeteren van comfort of het leefklimaat zijn goede redenen. Bij nieuwbouw begint energiebesparing al bij het bouwkundig ontwerp. Belangrijk is dat het elektrotechnisch en het klimaat technisch ontwerp geïntegreerd wordt in het bouwkundig ontwerp. Bovendien is de toegepaste techniek van belang:

Schakel-, dimmogelijkheden en aanwezigheidsdetectie bepalen in belangrijke mate het energieverbruik in de installatie.

Lichtregeling op basis van (nog) beschikbaar daglicht vult een te weinig daglicht op het juiste moment en op een effectieve manier aan.

Behalve aansluiting van de klimaatinstallatie ook de lichtinstallatie aansluiten op de installatie voor gebouw management levert een extra bijdrage aan het terugdringen van de energiekosten.

Ruimte creëren voor zonnepanelen, zonneboilers en energie opslag binnen het bouwkundig ontwerp draagt bij aan een energiebesparend ontwerp en een milieu-verantwoorde uitstraling.

Energie besparen in een bestaande elektrische installatie
In uw bestaande gebouw is energiebesparing een verplichting volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer en begint met een een gedegen technisch beheer en goede organisatie. Het Energie Akkoord schrijft via de EML-lijst bovendien het vervangen van verouderde armaturen voor in diverse bedrijfstakken.

Met ledverlichting, schakel- en dimtechnieken zijn besparingen tot 70% goed mogelijk.

Oudere TL-armaturen, nog voorzien van TLD-buislampen (T8), voorzien van energie zuinige retrofit LED-buislampen. Let daarbij wel op de lichtopbrengst!

Vervangen van bestaande accent en werkverlichting door ledverlichting.

Toepassen van aan- en afwezigheidsdetectie al dan niet in combinatie met daglicht afhankelijke regeling of lichtbesturingen.

Vervangen van conventionele TL-vluchtwegaanduiding door ledverlichting, verplicht via het Energie akkoord.

Neem contact op voor meer informatie of advies over energie besparing.