Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimten

Projectmanagement

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Over Wesselektro advies

 

Uw adviesbureau elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van alle elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of een Functioneel Bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoudscontract.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviseur elektrotechniek. Lees meer >

© Wesselektro advies
Bijgewerkt op 13-11-2018
Ontwerp, advies en beheer is vakwerk.
Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient en bel 030-6377154 of stuur een e-mail.
Elektrotechnisch ontwerp en advies
Technisch gebouwbeheer
Wesselektro advies
Welkom
Contact
030-6377154
E-mail
Stuwmeer 84
3994 HK  Houten
PV-installatie
Handige links

Subsidies
RvO-EIA
RvO-SED+

Milieu Centraal
Zonne-energie
Vakgebieden >

Overige vakkennis

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanet

Elektrische installatie

Energie en besparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

Verlichting

Een PV-installatie is steeds vaker onderdeel van een elektrische installatie. Dalende prijzen van zonnepanelen maken toepassing, zeker op de langere termijn, steeds rendabeler. Het gebruik van zonne-energie draagt tevens bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot. De kwaliteit van zonnepanelen en omvormers speelt een belangrijke rol bij de prestatie van een PV-installatie. Een net-gekoppelde PV-installatie moet volgens de norm NEN 1010 zijn geïnstalleerd en aangesloten. Indien ook een noodstroomaggregaat (NSA) is opgenomen in de elektrische installatie zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Neem voor ontwerp en advies contact op.

Zonne-energie
De meest toegepaste technieken die zonne-energie “actief” omzetten in een bruikbare vorm van energie zijn:

Zonnepanelen (fotovoltaïsche omzetting); het omzetten van zonlicht in elektriciteit aangeduid als “zonnestroom”.

Zonneboiler (thermische omzetting); het omzetten van zonne-energie in warmte aangeduid als “zonnewarmte”.

Terugverdientijd en levensduur PV-installatie
Investeren in zonnestroom is duurzaam en steeds rendabeler. De terugverdientijd, uitgaande van investering en opgewekte energie, ligt nu nog vaak rond de 10 jaar. Voor zonnepanelen mag u een levensduur aanhouden van circa 25 jaar. In die periode zal de energie opbrengst wel met gemiddeld 13% teruglopen als gevolg van veroudering en vervuiling. De bijbehorende omvormer moet u, afhankelijk van de kwaliteit, mogelijk al na 10-12 jaar vervangen. Houd daarmee dus rekening qua kosten en terugverdientijd.

Opbrengst zonnepanelen
Voor de praktische invulling van een zonnestroom systeem mag u rekenen met een opbrengst aan zonne-energie van circa 850-900 kWh per kWp per jaar. Huidige in de handel verkrijgbare zonnepanelen met een oppervlak van circa 1,5 m² leveren een vermogen tot circa 295 Wp, hetgeen overeenkomt met circa 265 kWh per jaar. Met een onafhankelijk rekenprogramma kan snel een indicatie worden geven over de kosten en opbrengsten op de korte en langere termijn. Salderen mag sinds begin 2014 tot uiterlijk de hoeveelheid afgenomen energie.

Piekvermogen en opstelling PV-installatie
Zonnepanelen leveren een maximaal vermogen bij volle zon. Dit vermogen wordt “piekvermogen” genoemd en uitgedrukt in Watt-piek (Wp). In Nederland mag u met een gemiddelde van circa 1500 uur per jaar aan zonne uren rekenen. Afhankelijk van opstelling en leeftijd van een zonnepaneel zijn reductie factoren van toepassing.

De opstelling van een PV-installatie is belangrijk bij het ontwerp van een zonnestroom systeem. Behalve een juiste opstellingsrichting is ook schaduw en de mate van vervuiling van belang. Schaduw en vervuiling beïnvloeden het rendement van zonnepanelen negatief.

Voorschriften
Regelgeving op het gebied van PV-installaties is beschreven in diverse normen. De meeste van deze normen zijn productnormen. De belangrijkste installatienorm is de deels door het Bouwbesluit aangewezen norm NEN 1010. In deze norm staan de voorschriften waaraan een netgekoppelde PV-installatie moet voldoen. Met name hoofdstuk 7-712 behandelt de voorschriften met betrekking tot de AC- en DC-installatie, toegelicht in de NPR 5310-deel 712. Belangrijke punten van aandacht zijn daarbij het toepassen en de aanleg van DC-bekabeling, beveiliging tegen DC-overstroom en kortsluiting, kabeldraagsystemen, potentiaal vereffening, aardlek-, isolatie- en bliksembeveiliging.