Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimten

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Over Wesselektro advies

 

Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of een Functioneel Bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoudscontract.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Bijgewerkt op 04-04-2020
Ontwerp, advies en beheer is vakwerk.
Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient.
Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling
Advies technisch gebouwbeheer
Wesselektro advies
Welkom
Contact
030-6377154
E-mail
Stuwmeer 84
3994 HK  Houten
030-6377154
E-mail
Adviesbureau elektrotechniek Wesselektro advies biedt u een praktijk gerichte aanpak van ontwerp, advies en beheer & onderhoud van uw elektrische installatie of computerruimte. Een toegevoegde waarde die leidt tot een betaalbare oplossing op basis van vakkennis, praktijk ervaring en ruime aandacht voor uw wensen en het milieu; veilig, energie besparend en flexibel. Wesselektro advies hanteert een kosten besparende werkwijze, maakt een gedegen ontwerp, begeleidt uw aanbesteding en uitvoering en kijkt daarbij verder dan het eigen vakgebied. Contact opnemen.
Diensten
Licht-, kracht- en
beveiligings-
installaties
Beheer & onderhoud
organiseren en
controleren
Onafhankelijke controle E- en
PV-installaties
Energievoorziening,
koel- en
data-installatie
Realisatie projecten,
toezicht beheer & onderhoud
U wilt wel een slim ontwerp, maar geen onnodige opties en graag tegen zo laag mogelijke bouwkosten.
De inzet van een adviseur is niet gratis, maar met goed advies en een bij uw eisen passend ontwerp beperkt u wel de kosten van uw project.

Met een ontwerp aan de hand van een helder Programma van Eisen (PvE), of uitgewerkt in een goed opgesteld bestek legt u duidelijk vast wat u wilt realiseren.

Een goede offerte komt alleen tot stand op basis van een volledig ontwerp, zo nodig uitgewerkt in een snel op te stellen bestek dat de voorwaarden en moderne technieken beschrijft. Bovendien beschikt u daarmee over een juridisch sterke overeenkomst en voorkomt u daarmee discussie.
Welkom
Ontwerp en advies
Beheer en onderhoud
Beoordeling en controle
Computerruimten
Projecttoezicht
Veranderende regelgeving vraagt om een deskundig ontwerp
De belangrijkste norm in de elektrotechniek, de NEN 1010, verschuift van voorschrijvend naar doelstellend. Daarom dienen steeds vaker keuzes gemaakt te worden in de juiste toepassing van installatie onderdelen voor een functionele en veilige installatie. Daarnaast worden de voorschriften voor noodverlichtings- en brandmeldinstallaties steeds meer aangescherpt. Ook wordt bediening, bewaking en energie besparing in een moderne elektrische installatie steeds complexer. Een functioneel en veilig ontwerp van uw elektrische installatie vereist daarom gedegen vakkennis, ervaring en een duidelijke beschrijving. Een goed uitgewerkt, op moderne technieken en actuele regelgeving gebaseerd ontwerp wordt steeds belangrijker.

Met de aanwijzing van de nieuwe editie NEN 1010:2015, per 1 januari 2017, in het Bouwbesluit zijn de voorgaande edities niet vervallen. Voor een bestaande elektrische installatie is de editie van kracht waaronder die installatie is aangelegd.

Een functionele en veilige elektrische installatie ontwerpen en inzetten als een hulpmiddel om het door u gewenste niveau van comfort, leef- en werkomstandigheden te kunnen bereiken, op kantoor maar ook thuis. Dat is waarin Wesselektro advies zich, als onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek in Houten, al jaren onderscheidt.

Gratis kennismaken
Het laten ontwerpen van een veilige elektrische installatie, een betrouwbare computerruimte of het inzetten van een adviseur voor het beschrijven van gedegen onderhoud doet u niet zomaar. U wilt weten met wie u gaat samenwerken. Tijdens een korte kennismaking kunt u bijvoorbeeld vragen naar de toegevoegde waarde van een onafhankelijk adviseur of uitleggen welke aanpak u in gedachten heeft. Mocht u al technisch inhoudelijke vragen hebben kijken we samen even naar mogelijke oplossingen. Dat helpt u weer verder. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvende, persoonlijke en gratis kennismaking of lees hier eerst meer.